Menu Zamknij

Roboty ziemne

Każda inwestycja budowlana składa się z kilku kolejnych etapów, a każdy z nich, wymaga użycia innego sprzętu. Już na tym etapie realizacji kontraktu, mamy przewagę nad innymi firmami ponieważ dysponujemy własnym sprzętem do prowadzenia prac ziemnych, wykonywania robót liniowych pod sieci inżynierii technicznej, przygotowywania podłoża, niwelowania terenu, korytowania pod drogi, chodniki, wyburzeń i rozbiórek obiektów na placu budowy, wykonywania wykopów pod fundamenty i wiele innych.

Także logistycznie dysponujemy własnymi pojazdami do przewozu sprzętu ciężkiego. Jesteśmy mobilni i niezależni, a to w dzisiejszych czasach niezaprzeczalny atut.