Menu Zamknij

Roboty montażowe

Bardzo często realizujemy zadania „zaprojektuj i wybuduj sam” polegające na wykonywaniu sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych na osiedlach mieszkalnych, o bardzo dużym uzbrojeniu terenu w inne urządzenia podziemne.

Własnymi brygadami wykonujemy włączenia do istniejących sieci Wod Kan Gaz nowo wybudowanych obiektów wraz z węzłami zasuw.
 
Realizujemy budowy obiektów inżynieryinych : separatorów, osadników, piaskowników, przepompowni ścieków z pełną automatyką, przepustów drogowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, odwodnień i drenaży.